Kadın ve Aile Hizmetleri

Boyut Seç

Sosyal hizmet politikalarının hedeflediği gruplar, toplumla bütünleşmesi engellenen ve bu yüzden toplumun üretken ve işlevsel bir üyesi olarak toplumsal yaşama katılamayan, diğer bir deyişle sosyal işlevselliğini yerine getiremeyen ya da yerine getirmekte büyük zorluklar yaşayan, bu yönüyle, sosyal sorunları oluşturan nüfus gruplarıdır.

Sosyal hizmet, maddi, manevi, ruhsal, duygusal, fiziksel ve bireylerarası yoksunlukları, fırsat eksikliklerini, bireysel haklardan yoksunluğu azaltmayı, ortadan kaldırmayı, bireysel işlevselliğe ulaşmayı ve bu yolla insani gelişmenin önünü açmayı misyon edinmiştir. Kısacası sosyal hizmetin hedefi, sosyal sorun sistemini oluşturan nüfus gruplarının , gereksinimlerinin karşılanarak bu yolla sorunlarının çözülmesi ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır.

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

HİZMETLERİMİZDEN
YARARLANMAK
VE BİLGİ
ALMAK İÇİN
 • Sosyal Yardım ve Sosyal Destek Hizmetleri Birimi

  a) Aynı ve Nakdi Yardım Hizmetleri

  İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kapsamında yardım dosyalarını oluşturmak, aynı ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak.


  b) Aşevi Hizmetleri

  Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yemek yapma becerilerini yitirmiş yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek hizmeti verilmektedir.


  c) Gıda Bankası

  Normal şartlarda hayatını sürdürebilecek kadar gıdayı temin edemeyen, beslenmelerini gerçekleştiremeyen dul, yetim, kimsesiz ve yaşlılar; kaza ya da kronik hastalıklar sonucu iş göremez hale gelen ailelere sosyal inceleme sonucu; gıda, çocuk bezi, süt, temizlik malzemesi, giyim ve yakacak yardımı yapılmaktadır.


  d) Dayanışma Evi- Dosteller Mağazası,

  Sosyal inceleme ile belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıfır ve ikinci el olmak üzere; giyim, ev eşyası, ev tekstili vb., yeni evlenecek çiftlere; çeyiz nişanlık, gelinlik vb., eşyalar verilmektedir.


  e) Taziye Hizmetleri

  Beylikdüzü Belediyesi olarak vefat kaybı olan vatandaşlarımızın cenazelerinde yanlarında bulunarak manevi destek verilmekte olup, ayrıca evlerinde ziyaret edilerek acıları paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra;

       -   Cenaze sahibi aileler için otobüs ile nakil hizmeti koordine edilmesi,

       -   Cenaze sahibi ailelere taziye yemeği hizmeti,

       -   Cenaze sonrası evlere taziye ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 


  f) Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (hukuki, psikolojik, sosyal hizmet vb.)

 • Yaşlı Hizmetleri Birimi

  a)        Evde Yaşlı Bakımı Hizmetleri,

  b)        Sosyal Destek Hizmetleri, 

  •        Evde Kuaför Hizmetleri: İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan; yaşlı, kişisel bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi aile bireylerine kadın ve erkek kuaförlerimiz tarafından evlerinde kuaför hizmeti verilmektedir.

  •      Evde Temizlik Hizmetleri: İlçemizde yaşayan yatalak hasta, yaşlı, evde temizlik yapma becerilerini yitirmiş ihtiyaç sahibi ailelere daha hijyen koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla evde temizlik hizmeti verilmektedir.

  •        Evde Bakım Hizmetleri: Yaşlı, hasta, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerinde kişisel bakım ve banyo yaptırma hizmeti verilmektedir.

  •       Evde Sıcak Yemek Hizmetleri: Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yemek yapma yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek hizmeti verilmektedir.


  c)        Sosyal incelemeleri yapılan kimsesiz veya özel bakım ihtiyacı olan yaşlıların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hizmet verdiği Huzurevlerine yerleştirilme hizmetlerine destek vermek ve sonuçlanmasını sağlamak.

  d)        Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (hukuki, psikolojik)

 • Engelli Hizmetleri Birimi

  a) Engelli Evde Bakım Hizmetleri,

  b) Sosyal Destek Hizmetleri

       • Evde Kuaför Hizmetleri: İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan; engelli, kişisel bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi aile bireylerine kadın ve erkek kuaförlerimiz tarafından evlerinde kuaför hizmeti verilmektedir.

       • Evde Temizlik Hizmetleri: İlçemizde yaşayan yatalak hasta, engelli, evde temizlik yapma becerilerini yitirmiş ihtiyaç sahibi ailelere daha hijyen koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla evde temizlik hizmeti verilmektedir.

       • Evde Bakım Hizmetleri: Engelli, hasta, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerinde kişisel bakım ve banyo yaptırma hizmeti verilmektedir.

       • Evde Sıcak Yemek Hizmetleri: Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yemek yapma becerilerini yitirmiş hasta ve engelli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek hizmeti verilmektedir.

  c) Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (hukuki, psikolojik)

 • Aile/Toplum Hizmetleri Birimi

  a) Koruyucu-Önleyici Sosyal Hizmetlerin tanıtımı yaygınlaştırılması ve hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  b) Kreş ve gündüz bakımevleri, etüt merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri/kulüpleri, şiddet, madde bağımlılığı, suça sürüklenme ve sorunların önlenmesine yönelik hizmetleri sunmak.

  c) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik Aile Danışma Merkezi (Psikolojik Danışmanlık) hizmetler sunmak.

  d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilinçli olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için, ana-baba okulu eğitimlerini gerçekleştirmek.

  e) Boşanma sürecindeki aileler için psiko-sosyal durumları da göz önünde bulundurarak arabuluculuk hizmetlerini planlamak ve uygulamak.

  f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına, bulundukları süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için uyum programları planlamak ve uygulamak.

  g) Tek ebeveynli ailelere psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti vermek.

  h) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirmek.

  i) Ailelerin yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapmak.

  j) Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapmak.

  k) Çocuk Mahkemelerinden gelen danışmanlık tedbir kararı alınan çocuklara danışmanlık hizmetlerinin uygulanması,

  l) Sosyal risk grubundaki çocuklar için koruyucu ve destekleyici projeler hazırlamak ve uygulamak,

  m) Çocuk Hizmetleri: Aile içi şiddet ve istismara uğradığı sosyal inceleme ile tespit edilen çocukların Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına sosyal inceleme raporlarının gönderilerek koordineli çalışmaların yürütülmesi çocuğa en yüksek faydanın kurumsal olarak sağlanması hizmetleri,

  n) Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi amacıyla sosyal hizmet müdahale çalışmaları yapmak,

  o) Şiddet mağduru kadınların kadın sığınma evlerine yerleştirilmesi konusunda kurumlarla sonuç odaklı çalışmaları yürütmek.

  ö) Kadının insan haklarını geliştirmek ve kadınlarımızı sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda aktif hale getirebilecek plan ve projeler geliştirip uygulamak,

  p) Sosyal risk grubundaki kadınlar için koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapmak.

  r) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde şiddet gören ve istismara uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek vermek, kadınların sosyal kimlik kazanmalarını sağlamak,

  s) İş arayanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra eğitim, yetenek, bilgi ve becerilerine göre kaydını almak, otomasyon programına girişini yapmak.

  ş) İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını kendi bünyesinde ve yapılan protokol dahilinde İŞKUR üzerinden düzenlemek.

  t) Toplumsal gelişime destek olmak ve katkı vermek üzere projeler düzeyinde çalışmalar yapmak.

  u) Tüm birimlerle ilgili araştırmalar/alan taraması yapmak, verileri toplayarak kayıt altına almak ve raporlaştırmak. Toplumun ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet modelleri üretmek, ilgili birimlere bildirmek ve ihtiyaç halinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak üzere hizmet vermek.

  ü) Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri:

       Beylikdüzü’nde yaşayan ihtiyaç sahibi 18 yaş üstü bağımlılık (alkol, madde) problemi yaşayan birey ve ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  v) Aile Danışma Merkezi

       Ailenin ve aile fertlerinin huzur, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, aile içi ilişkileri ve toplumsal yaşama uyum becerilerini arttırmak, bireysel farkındalıklarını arttırmak, daha sağlıklı, daha mutlu bireylerle sağlıklı aile yapısını kurabilmek, sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

  y) Okuma – Yazma Kursu

       İlçemizde yaşayan 18 yaş üstü, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz okuma yazma kursu verilmektedir.

  z) Ana Baba Okulu Eğitim Programı

       Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşlarımıza; Ailede Temel Alışkanlıkların Kazanılması, Okul Hayatı ve Dersler Karşısında Doğru Ebeveynlik, Ailede Kriz Yönetimi, Bilinçli Baba Olmak vb. gibi konuları içeren bir eğitim programı düzenlenmektedir.

  aa) Evlilik Okulu Eğitim Programı

       İlçemizde evlilik hazırlığı yapan veya aile birliğini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımıza empati , iletişim ve sorun çözme konusunda beceri kazandırılmaktadır.


 • Göç Hizmetleri Birimi

  • Beylikdüzü ilçesinde yaşayan sığınmacı ve mültecilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ( hukuki, psikolojik, sosyal hizmet vb.),

  • Sosyal Destek Hizmetleri (Eğitim öğretim hizmetleri koordinasyon çalışmaları, Türkçe dil kursu, gıda, giyim, ev eşyası, İŞ-KUR ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile istihdama yönelik çalışmalar yürütmek),

  • Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

  • Koruyucu önleyici sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması.

  • Meslek edindirme ve istihdamla ilgili kamu kurum, kuruluşları, özel sektörle ilgili danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini yürütmek.

 • Toplumsal Eşitlik Birimi

  a) Belediyemizde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının kurumsallaştırılması yolunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek;

       1) Beylikdüzü Belediyesi Eşitlik Koordinasyon Grubu üyeleri ile eşgüdüm içinde çalışmak ve Belediyedeki eşitlik çalışmalarını koordine etmek,

       2) Belediye birimlerinin üzerinde uzlaşılan hizmet, faaliyet alanları ile ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerinin toplulaştırılarak 3 aylık sürelerde,”Beylikdüzü Belediyesi Hizmette Eşitlik Raporu” şeklinde sunulması,

       3) Belediyenin eşitlik konularındaki ilerlemesini yıllık olarak raporlamak,

       4) Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerel yönetim anlayışına yerleştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini koordine etmek, gerekli görüldüğü takdirde bu konuda alanında uzman kişi ve kurumlardan yardım almak,

       5) Belediye birimlerinin kendi hizmet alanlarında yürütecekleri toplumsal cinsiyet eşitlik etki değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulduğunda materyal ve doküman desteği sunmak,

       6) Belediye birimlerinin kendi hizmet alanlarında yürütecekleri toplumsal cinsiyet eşitlik etki değerlendirmesi çalışmaları için kullanılmak üzere ihtiyaç duyulduğunda, yerinde izleme ve değerlendirme pilot uygulamalarını gerçekleştirmek,

      7) Belediyenin Stratejik Plan hazırlık ve revize dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ilerleme sağlatacak amaç, hedef ve faaliyetlerin dahil edilmesini takip etmek, Belediye birimlerinin hazırlamış oldukları taslak stratejik plan, amaç ve hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi açısından değerlendirilerek birimlere geri bildirim/önerilerde bulunulması,

       8) Belediye birimlerinin yıllık performans programları hazırlık sürecinde, birim performans göstergelerinin cinsiyete göre ayrıştırılmış gösterge içerip içermediğinin takip edilmesi, birimlere bu konuda geri bildirim/önerilerde bulunulması,

      9) Müdürlüklerin uygulamaya yönelik her yapılaşmasında uygulamaya dahil edilmek üzere, istek halinde, toplumsal cinsiyet eşitliği etki değerlendirmesi yaparak önerilerde bulunmak,

     10) Belediye birimlerinin performans programı hazırlık çalışmaları sürecinde; tüm harcama birimleri performans ve yatırım teklifleri ile birlikte EK-1 formunu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Eşitlik Birimi’ ne göndereceklerdir. Eşitlik Birimi bu formların toplulaştırılması ve yıllık “Bütçe Eşitlik Raporu” hazırlanması ile sorumludur.

     11) Belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği konularına yönelik harcamalarının yıllık “Bütçe Eşitlik Raporu” ile belediye birimleri ve kamuoyu ile paylaşılmasının sağlanması,

      12) Birim faaliyetleri ile ilgili yazışmalarının yapılması,

      13) Eşitlik Birimi kendi başına veya alanında uzman akademisyen, ilgili STK’lar, Kalkınma Ajansı ve kamu tüzel kişileri ile ortak projeler hazırlayabilir ve bunları Belediyenin ilgili müdürlüklerine uygulanmak üzere önerebilir.

  b) İlçemizde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın kuruluşları ile işbirliğini arttırmak ve ilçemizdeki kadın çalışmalarını izlemek amacıyla hizmet vermek,

  c) Yerelde kız, kadın- oğlan, erkek eşitliğini gerçekleştirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemek ve bu konuda yapılacak ve yapılmakta olan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak,

  d) Kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik toplantılar organize ederek kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, çocukların yetişkinlerle ilişkilerinde sınırlar, güvenlik, mahremiyet, cinsel gelişim, çocuk sağlığı, bakımı ve eğitimi, Kadın Dayanışma Merkezi ve Kadın Sığınma evi konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,

  e) Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık kazandırıcı projeler geliştirip uygulamak,

  f) Sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlemesine yönelik projeler düzenleyip uygulamak,

  g) Cinsiyet ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar planlayıp yürütmek,

  h) Belediye bünyesindeki diğer müdürlükler ile koordinasyon sağlayarak kadınlara ve dezavantajlı / ayrımcılığa maruz kalmış gruplara yönelik hizmetlerin yapılması konusunda gerekli yazışmaları yapmak,

  ı) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlamak.

  i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirmek.

 • Kadın Da(ya)nışma Merkezi

  Kadınların duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete uğramaları durumunda başvurabilecekleri bir merkez olan “Kadın Dayanışma Merkezi” 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı.


  Beylikdüzülü kadınlara eşit ve adil bir hizmet anlayışı sunacak olan merkezde; psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler veriliyor. Şiddetten uzaklaşmak isteyen ancak nereye başvuracağını bilmeyen kadınlarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen merkez, danışanlarına herhangi bir yargılama ve ayrımcılık yapmadan, çözüme odaklandıkları eşitlikçi ve adil bir sistem uyguluyor. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla işbirliği içinde olan “Kadın Dayanışma Merkezi” ilçede yaşayan kadınların haklarını daha doğru bir biçimde aramaya cesaret kazandıracak.


  Merkezden hizmet almak isteyen kadınlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.


  Adres: Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi
  Gürpınar Mahallesi Millet Caddesi No:19

 • DANIŞMA TAKİP ve REHABİLİTE HİZMETLERİ

  Beylikdüzü'nde yaşayan 18 yaş üstü bağımlılık (alkol, madde) kazanmış danışmanlık hizmetlerini satın alacak yeterli ekonomiye sahip olmayan birey ve ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

   Birimimizde danışanlara 2 Klinik Psikolog ve 2 Bağımlılık Rehberi ile hizmet vermektedir. Bağımlılıkla mücadele eden bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi aile ve sosyal yaşama geri dönüşün sağlanması hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

  Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi Adres: Gürpınar Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:13

 • AİLE DANIŞMA MERKEZİ

  Ailenin ve aile fertlerinin huzur, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, Aile içi ilişkileri ve toplumsal yaşama uyum becerilerini arttırmak, Bireysel farkındalıklarını arttırmak, Daha  sağlıklı, daha mutlu bireylerle <<sağlıklı aile>> yapısını kurabilmek, Sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

  Bilgi için: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 444 09 39- 2712 

  Adres: Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Gürpınar Mahallesi Millet Caddesi. No: 19 

 • TEKSTİL KUMBARASI

  1)      Gürpınar Mahallesi, Kumsal Sokak Üzeri, Elmadağ Sokak kesişimi, No:10
  2)      Gürpınar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi üzeri, Park Önü, 9 
  3)      Gürpınar Mahallesi, Tevfik Fikret Caddesi Üzeri, Kartopu Sokak Kesişimi, 28-1
  4)      Gürpınar Mahallesi, Yasemin Sokak üzeri, Arzu Sokak kesişimi, Park yanı, No:4
  5)      Dereağzı Mahallesi, Osmancık Sokak üzeri, Nimet Sokak kesişimi, No:7
  6)      Adnan Kahveci Mahallesi, Okul Yolu Sokak üzeri, Okul yanı, No:1
  7)      Gürpınarı Mahallesi, Gürpınarı Caddesi üzeri, Avrupa Caddesi kesişimi, 68D
  8)      Dereağzı Mahallesi, İnönü Caddesi üzeri, Çiçekli Sokak kesişimi, Durak Yanı, No:28
  9)      Adnan Kahveci Mahallesi, Ayfer Sokak üzeri, Park girişi, No:11
  10)      Adnan Kahveci Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzeri, İlim Sokak kesişimi, No:4
  11)      Adnan Kahveci Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzeri, Karan Sokak kesişimi, No:49
  12)      Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzeri, Durak yanı, No:38
  13)      Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi üzeri, Yavuz Sultan Selim Bulvarı kesişimi, No:2
  14)      Adnan Kahveci Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzeri, Park önü, No:10
  15)      Adnan Kahveci Mahallesi, Mutlu Sokak Üzeri, Hatay Caddesi kesişimi, No:4
  16)      Adnan Kahveci Mahallesi, Gülyalı Caddesi Üzeri, Kafkas Caddesi kesişimi, 3 C
  17)      Adnan Kahveci Mahallesi, Cebeci Caddesi üzeri, Kafkas Caddesi kesişimi, 1 B
  18)      Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzeri, Çambaşı Caddesi kesişimi, No:14
  19)      Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzeri, Uludağ Caddesi Yakınları, No:43
  20)      Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzeri, Sayaca Caddesi kesişimi, No:19
  21)      Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı Üzeri, Sayaca Caddesi kesişimi, No:11
  22)      Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi Üzeri, Erenler Caddesi kesişimi, No:21
  23)      Adnan Kahveci Mahallesi , Osmanlı Caddesi üzeri, Çankaya Caddesi kesişimi, 7-1
  24)      Adnan Kahveci Mahallesi, Konak Caddesi Üzeri, Topçu Sokak Kesişimi, No:11
  25)      Adnan Kahveci Mahallesi, Bakış Sokak üzeri, Paradise AVM önü
  26)      Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzeri, Kuştepe Caddesi kesişimi, No:58
  27)      Dereağzı Mahallesi, İnönü Caddesi üzeri, Atakent Caddesi kesişimi, 88 A
  28)      Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi üzeri, Günyüzü Park Evleri önü, No:21
  29)      Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzeri, Esentepe Caddesi Kesişimi, No:51
  30)      Cumhuriyet Mahallesi, Derviş Eroğlu Caddesi, Dr. Ayla Savaş İlkokulu önü
  31)      Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzeri, Derviş Eroğlu Caddesi Kesişimi, No:19
  32)      Cumhuriyet Mahallesi, Bizimkent Yanyol, No:6
  33)      Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi üzeri, Ali Talip Özdemir Caddesi kesişimi, No:6
  34)      Başakşehir Mahallesi, Hüseyin Yıldız Sokağı üzeri, İmren Aykut Caddesi Kesişimi, No:7
  35)      Büyükşehir Mahallesi, Başak Sokak üzeri, Atrium Parkı, 6 A
  36)      Büyükşehir Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No:8
  37)      Büyükşehir Mahallesi, Gonca Sokak üzeri, !9 Mayıs Caddesi kesişimi, No:8
  38)      Büyükşehir Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzeri, Enver Adakan Caddesi kesişimi, 47 J
  39)      Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzeri, Ceylan Sokak kesişimi, No:24
  40)      Barış Mahallesi, İzmir Caddesi üzeri, Mehmetçik Caddesi kesişimi, No:2
  41)      Barış Mahallesi, Kırçiçeği Sokak üzeri, Samsun Sokak kesişimi, No:22
  42)      Barış Mahallesi, Zafer Caddesi üzeri, Atilla İlhan Caddesi kesişimi, Cam Kumbara yanı No:17
  43)      Barış Mahallesi, Mehmetçik Caddesi üzeri, Ali Çebi Caddesi Kesişimi, No:33
  44)      Barış Mahallesi, Ada Çiftliği Caddesi, Ali Çebi Caddesi kesişimi, No:2
  45)      Barış Mahallesi, Ankara Caddesi Üzeri, Güneşli Sokak Kesişimi, No:2
  46)      Barış Mahallesi, Gazi Yüzbaşı Turgay Salih Canoğlu Sokak üzeri, Gülbahçe Sokak kesişimi
  47)      Yakuplu Mahallesi, Sancaktar Caddesi üzeri, Caddesi kesişimi, No:11
  48)      Yakuplu Mahallesi, Kanuni Caddesi üzeri, 182. Sokak kesişimi, No:7
  49)      Yakuplu Mahallesi, 128. Sokak üzeri, Hakimiyet Caddesi kesişimi, No:1
  50)      Yakuplu Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzeri, Ata Caddesi kesişimi, Park önü
  51)      Yakuplu Mahallesi, Kervansaray Caddesi kesişimi, 80. Sokak kesişimi, No:8
  52)      Yakuplu Mahallesi, Barış Caddesi üzeri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi, No:3
  53)      Yakuplu Mahallesi, 14. Sokak Üzeri, Özal Caddesi kesişimi, No:2, İlkokul önü
  54)      Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzeri, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Kesişimi, No:209
  55)      Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi üzeri, Ayasofya Caddesi üzeri, 7 A
  56)      Marmara Mahallesi, Vatan Caddesi üzeri, 105. Sokak kesişimi, No:6
  57)      Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzeri, 169 A
  58)      Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi üzeri, 51 A
  59)      Marmara Mahallesi, Aydın Menderes Caddesi ile 234. Sokak kesişimi, Park karşısı
  60)      Marmara Mahallesi. !05. Sokak üzeri, Park girişi, No:8
  61)      Marmara Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzeri, İhlas Caddesi kesişimi, 235 A
  62)      Marmara Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzeri, No:68, Park önü
  63)      Marmara Mahallesi, Kocatepe Caddesi üzeri, 206 B
  64)      Marmara Mahallesi, 240. Sokak üzeri, İhlas Caddesi kesişimi, 1 C
  65)      Marmara Mahallesi, Vatan Caddesi üzeri, Park girişi, 4 B
  66)      Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzeri, Mudanya Caddesi kesişimi, No:24
  67)      Sahil Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, İETT Durağı karşısı, 72-1
  68)      Sahil Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzeri, 5-7
  69)      Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi üzeri, No:179
  70)      Gürpınar Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi üzeri, Ulusal Caddesi kesişimi
  71)      Dereağzı Mahallesi, Serinpınar Caddesi üzeri, Sultan Fatih Caddesi kesişimi, No:56
  72)      Dereağzı Mahallesi, İnönü Cadddesi üzeri, Durak yanı, No:102
  73)      Kavaklı Mahallesi, Marmara Caddesi üzeri, 32-34
  74)      Kavaklı Mahallesi, Meltem Sokak üzeri, Marmara Caddesi kesişimi, No:11
  75)      Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi üzeri, No:34

Kadın Ve Aile Hizmetleri Fotoğraf Galerisi

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by