18.MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIDA İLAN

Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Mülga Gürpınar Belediye Encümeninin 07.06.2007 tarih ve 162 sayılı Encümen Kararı ile tescili tamamlanan ve Mahkeme kararıyla iptal edilen imar uygulamasındaki Gürpınar, 431 ada 5 parseli kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Beylikdüzü Belediye Encümeninin 26/01/2021 tarih ve 29 sayılı Encümen Kararı, 29/01/2021 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi