NİKAH HİZMETLERİ

TÜRK VATANDAŞLARI EVLENİRKEN NELER GEREKMEKTEDİR? 
HANGİ BELGELER GEREKLİ?
1. NÜFUS CÜZDANI ( KİMLİK KARTI ) ASLI VE FOTOKOPİSİ

Gelin ve Damat adayının 10 yılı geçmemiş silinti ve kazıntısız, fotoğraflı nüfus cüzdanları (Kimlik Kartları) başvuru belgeleri arasında olmalıdır. (Ehliyet, SGK, Pasaport vb. kimlik kartları kabul edilmez.)

2. FOTOĞRAFLI SAĞLIK RAPORU

Aile Hekimliği, Özel Hastane veya Devlet Hastanesinden Alabileceğiniz Raporda "Evlenmeye Engel Durumun Bulunmadığı" Açıkça Belirtilmelidir.
Sağlık Raporu üzerindeki fotoğrafta doktorun kaşesi ve imzası bulunması gerekmektedir.
Not: 65 yaş ve üstü evlenecek kişiler evlilik sağlık raporu ile birlikte Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümünden akıl sağlığı ile ilgili düzenlenmiş olan evlenebilir raporunu da ibraz etmeleri gerekmektedir.

3. DÖRDER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

Gelin adayı için 4 adet, Damat adayı için 4 adet (son 6 ay içerisinde çekilmiş) vesikalık fotoğraf kabul edilecektir.

BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Müracaat için sunulan tüm evraklarda silinti, kazıntı, karalama vb. tahribat, okunmayı engelleyen her türlü eksiklik olması durumunda müracaat kabul edilmez.
Müracaat evraklarındaki kişiye ait tüm bilgiler birebir aynı olmalıdır.
Evlenecek kişiler müracaat işlemlerini kendilerinin yapamayacağı durumlarda;
Evlilik işlemlerinin yapılabilmesi için vekil olarak atadıkları kişi / kişilere noterden vekalet vermesi gerekmektedir.

ÖZEL DURUMLAR

1. Medeni hali boşanmış veya dul olanların nüfus cüzdanlarında halen "evli" yazıyor ise nüfus cüzdanlarını kesinlikle değiştirmeleri gerekmektedir.
2. Gelin adayı boşanmış veya dul ise bu durumun nüfusa tescil tarihinden itibaren 300 gün geçtikten sonra evlenebilir. Bu süreyi beklemek istemeyen adaylar "kesinleşme şerhli mahkeme kararı" alıp evlenme başvurusu yapabilirler.  Aynı eş ile evlenilecek olsa bile bu sürenin geçmesi gerekmektedir.
3. 18 yaşını tamamlayanlar kendi iradeleri ile
4. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın, velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile  (müracaata gelemeyecek durumda olan veli ya da vasiler, noterden alınan muvafakatname ile başvurularını tamamlayabilirler.)
5. 16 yaşını tamamlayanlar mahkeme kararı ile evlenebilir.

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR EVLENİRKEN NELER GEREKMEKTEDİR?

Yabancı bir ülke vatandaşıyla evlenmeye karar verdiyseniz, evlilik işlemleri ve gereken belgeler farklılık göstermektedir.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?
1. EVLENME EHLİYET BELGESİ VEYA BEKARLIK BELGESİ

Belgenin aslı, 1 adet noter tasdikli Türkçe tercümesi ve tercümenin fotokopisi.

2. DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

Birinci maddedeki belgede anne ve baba adı yazılmamış ise istenecektir.

3. PASAPORT

Belgenin aslı, 1 adet noter tasdikli Pasaport Türkçe tercümesi ve Tercümenin Fotokopisi.

4. FOTOĞRAFLI SAĞLIK RAPORU

Aile Hekimliği, Özel Hastane veya Devlet Hastanesinden Alabileceğiniz  Raporda "Evlenmeye Engel Durumun Bulunmadığı" Açıkça Belirtilmelidir.
Sağlık Raporu üzerindeki fotoğrafta doktorun kaşesi ve imzası bulunması gerekmektedir.

5. DÖRDER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

Gelin adayı için 4 adet, damat adayı için 4 adet (son 6 ay içerisinde çekilmiş) vesikalık fotoğraf kabul edilecektir.

BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT  ETMELİSİNİZ?

Tüm belge ve belge tercümeleri ile pasaport ve pasaport tercümesindeki bilgilerin birebir aynı olması gerekmektedir.
( Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi vb.)

EVLENME EHLİYET BELGESİ VEYA BEKARLIK BELGESİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR;

1. Kendi ülkesinden alınmış, uluslararası düzenlenen belgeler çok dilli ise tercüme ve onay gerekmez.
2. Kendi ülkesinden alınmış ve ekinde "apostil" onayı var ise başka bir onaya gerek kalmadan Türkiye'de noter tasdikli Türkçe tercümesi yeterli olacaktır.
(Yurt dışındaki tercümeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
3. Kendi ülkesinden alınmış, çok dilli olmayan veya ekinde "apostil" onayı yok ise belgenin alındığı ülkedeki T.C. temsilciliği tarafından evrakın aslı onaylanmalıdır. Bu durumda;
 a) Onaylanan belge eğer yurtdışında tercüme edilmiş, T.C. temsilciliği tarafından "metne şamil değildir" ibaresi not düşülmemiş ise kabul edilecektir. Evrak aslında mutlaka Büyükelçilik onayı aranacaktır.
 b)  Onaylanan belge eğer yurtdışında tercüme edilmiş, T.C. temsilciliği tarafından "metne şamil değildir" ibaresi not düşülmüş ise kesinlikle Türkiye'de tekrar noter tasdikli tercümesi yapılmış olacaktır. Evrak aslında mutlaka Büyükelçilik onayı aranacaktır.
4. Kendi ülkesinin Türkiye'deki temsilciliğinden alınmış ise;
a) Ankara'daki temsilciliklerinden alınan belgelerin Dışişleri Bakanlığı,
b) İstanbul'daki temsilciliklerinden alınan belgelerin İstanbul Valiliği ya da İlçe kaymakamlıkları tarafından onaylanması gerekmektedir.
5. Kendi ülkesinin Türkiye'deki temsilciliğinden alınan belgeler
a) Türkçe ise sadece kaymakamlık onayı yeterli olacaktır.
b) Yabancı dilde verilmiş ise kesinlikle önce İlçe Kaymakamlık onayı daha sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır. Noter tasdikinden sonra İlçe Kaymakamlık onayı yaptırılan evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Nikâh harcı müracaat sırasında tahsil edilir.
2. İstenen tüm belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır.
3. Başvuru saatleri hafta içi (cuma günleri hariç) 09:30-12:00 ve 14:00-16:00 arasındadır.
4. Gelin ve Damat adaylarının birlikte müracaat etmesi zorunludur.
5. Yukarıda belirtilen durumların Mevzuat hükümlerinin değişikliğe uğramasıyla güncellenebileceğini önemle hatırlatırız.

 

SİZLERE BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR DİLİYORUZ

 

 

Hizmetler

WHAT DOCUMENTS ARE REQUIRED?


1. IDENTITY CARD AND A COPY OF IT.

Bride and groom's not exceeding 10 years, not wiped and without decapitation identity card with photo must be among the application documents.
(Other documents such as driving license, passport, health card etc. will not be accepted.)

2. MEDICAL REPORT WITH PHOTO

The report received from a family doctor, private hospital or public hospital must clearly state that there is no any obstacle for marriage.
The doctor's stamp and signature must be on the photograph on the Medical Report.

Note: For ones more than 65 age, the report must be taken from a public hospital and they have to submit their report issued by the State Hospital Psychiatry Departmant on mental health, along with a marriage medical report.

3. FOUR POTRAIT PHOTOS FOR EACH

Four photos for each which has been taken last 6 months will be accepted.

WHAT SHOULD YOU PAY ATTENTION WHEN APPLYING?

All the documents submitted for the application can not be accepted in case of destruction, deleted, scraped, scribbed or any kind of deficiency that prevents reading.
All information pertaining to the person in the application documents must be exactly the same.
In case bride or groom can not apply themselves, he/she must give the other a power of attorney received from a public notary.

EXCEPTIONS

1. In case those who are divorced or widows ' marital status in ID is still married, this status must definitely be changed before appyling.

2. If the bride-to-be is divorced or widowed, she can marry after 300 days from the date of registration. Candidates who do not want to wait for this period can apply for marriage by received  "a court decision with annotation of finalization". Even if they get marry with same partner, this period must pass.
3. 18 year olders and over 18 can get marry with their own will.
4. 17 year olders can get marry with the permission of the parents, or if there is no any parents, they can get marry with the permission of the guardian or guardianship authority, (Parents or guardians who are unable to apply can complete their application with a letter of consent obtained from the notary public.)
5. 16 year olders can get marry with a court adjudicature.

WE WISH YOU A LIFETIME OF HAPPINESS

If you decide to get marry with a foreign citizien, the documents and marriage proceedings differ.

WHAT DOCUMENTS ARE REQUIRED?
1. MARRIAGE CERTIFICATE OR CELIBACY CERTIFICATE

An original certificate, original tanslation paper and one Turkish translation photocopy received from a public notary.

2. BIRTH REGISTRATION CERTIFICATE

It will be required, if marriage certificate or celibacy certificate does not consist mother and father's name.

3. PASSPORT

The Original Passport, One photocopy of passport and Turkish translation received from a notary public and a photocopy of the translation.

4. MEDICAL REPORT WITH PHOTO

The report received from family doctor, private hospital or public hospital must clearly state that there is no any obstacle for marriage.
The doctor's stamp and signature must be on the photograph on the Medical Report.

5. POTRAIT PHOTOS

Four photos for each which has been taken last 6 months will be accepted.

WHAT SHOULD YOU PAY ATTENTION WHEN APPLYING?

All Translations must be exactly  same with originals and passport informations. (Name, Surname, Mother's Name, Father's Name, Date of Birth etc.)

SPECIAL CIRCUMSTANCES REGARDING MARRIAGE LICENCE CERTIFICATE OR CELIBACY CERTIFICATE;

1. If the documents are received from his/her own country and multilingual, Turkish translation and notarization are not required.
2. If it is taken from its own country and there is an "apostille" approval attached, its notarized Turkish translation in Türkiye will be sufficient without the need for any other approval. (Abroad translation will definitely not be accepted.)
3. If the document is recieved from his/her own country but non-multiligual or without an attached         " apostille", It must be approved by a Turkish Embassy in the country where the document was taken. In this case;
a) If an approved document is translated in abroad and the Turkish embassy does not note that "the document does not comprise the original text" , it will be accepted. Turkish embassy approval will definitely be required on the original document.
b) If an approved document is translated in abroad and the Turkish embassy notes that "the document does not comprise the original text" , it will certainly be notarized again in Turkey. Turkish embassy approval will definitely be required on the original document.
4.  If documents are received from his/her own embassy in Türkiye;
a)  The documents received in Ankara city need to be approved by the Ministry of Foreign Affairs,

b)  The documents received in Istanbul city need to be approved by Governorship of Istanbul or a district governorate.

5. The document which is received from a Turkish agency of his/her own country;
a) The document is in Turkish, only the approval of the district governor will be sufficient.
b) If it is translated with a different language, it must be translated and approved by a public
notary after governor's approval. Otherwise, the document will not be accepted.

GENERAL PROVISIONS

1. Marriage fee is collected at the time of application.

2. All required documents are valid for 6 months.

3. Application hours are between 09:30-12:00 and 14:00-16:00 on weekdays (except Fridays).

4. Bride and Groom candidates must apply together.

5. We strongly remind you that the above-mentioned situations can be updated with changes in the provisions of the Legislation.

WE WISH YOU A LIFETIME OF HAPPINESS

444 09 39
Çözüm Merkezi