2017 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURUBelediye Meclisimizin 2017 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 02.05.2017 Salı günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 


Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.


                            Ekrem İMAMOĞLU      

                              Belediye Başkanı       


GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama


1 İnsan Kay.ve Eği.Md.

Atila UYSAL’ın Zabıta Müdür kadrosuna atanması ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.2 İnsan Kay.ve Eği.Md.

Kadro Değişikliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılması


3 İmar ve Şehircilik Md

Sokak ismi belirlenmesi


4 Fen İşleri Md.

01.04.2017 tarihinden itibaren, 4734 sayılı K.İ.K.’nun 62. Maddesine istinaden yıllara yaygın yatırım projesi işlerinin ihale edilmesi


5 İşletme ve İşt.Md.

Gürpınar 1640 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi


6 İşletme ve İşt.Md.

Maliye Hazinesinden Belediyeye devredilen taşınmazların satışı yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi


7 Spor İşleri Md.

Süper Amatör Liginden Bal Liginde oynamaya hak kazanan Beylikdüzü Spor Kulübüne yardım yapılması


8 Strateji Geliştirme Md

Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yurtdışında yerel yönetimler ve ilgili kurumlar ile görüşme yapılması, ortak proje başvurusunda bulunulması ve kabul edilen projenin sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi


9 Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü – Gürpınar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği


10 Plan ve Proje Md.

Gürpınar 1664 Ada 1,2,3,9,10,11,12 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


11 Mali Hizmetler Md.

2016 yılı Kesin Hesabı


         

      Komisyon Raporları


12 İmar Komisyonu Rap.

Yakuplu Kumcular Yol Güzergahına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği


13 İmar Komisyonu Rap.

Kavaklı 287 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


14 İmar Komisyonu Rap.

Yakuplu Köyiçi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


15 İmar Komisyonu Rap.

Kavaklı 646 ada 10 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


16 İmar Komisyonu Rap.

Gürpınar 1633 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi