2017 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimizin 2017 yılı Kasım ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 06.11.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                     Ekrem İMAMOĞLU
                                                                                                                                    Belediye Başkanı


GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama


1

Yazı İşleri Md.

2018 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri

2

Fen İşleri Md.

Balıkesir Manyas Belediyesine yardım yapılması ile ilgili alınan 08.09.2017 tarih ve 131 sayılı meclis kararına işçilik ve yapım işide ilave edilmesi için ilgi meclis kararının revize edilmesi

3

Park ve Bahçeler Md.

Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediye Başkanlığı, Trabzon Düzköy ve Çanakkale Geyikli Belediye Başkanlığına kent mobilyaları ve çocuk oyun grubu yardımı yapılması

4

Sağlık İşleri Md.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait 1 adet Ambulansın Belediyemize bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili alınan 06.03.2017 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi

5

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 2018 yılı için 1 adet personel görevlendirilmesi

6

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinin 2018 yılı için 1 adet araç ihtiyacının karşılanması  ve aylık 100 lt yakıt verilmesi.

7

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 2018 yılı için 1 adet araç ihtiyacının karşılanması, aylık 80 lt yakıt verilmesi

8

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 2018 yılı için 1 adet araç ihtiyacının karşılanması  ve aylık 120 lt yakıt verilmesi ve 1 adet  personeli görevlendirilmesi

9

Destek Hizmetleri Md.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 100 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve 2018 yılı için 2 adet personel görevlendirilmesi.

10

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2018 yılı için 4 adet araç tahsis edilmesi ve haftalık 550 lt yakıt verilmesi ayrıca 4 adet temizlik personel görevlendirilmesi.

11

Destek Hizmetleri Md.

B.Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı personellerinin servis hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç ile 2 adet 27 kişilik minibüsün 2018 yılı için tahsis edilmesi ve 5 adet personelin görevlendirilmesi

12

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’ne 2018 yılı için 1 adet personel görevlendirilmesi

13

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğüne 2018 yılı için 6 adet personel görevlendirilmesi

14

Destek Hizmetleri Md.

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğüne 2018 yılı için 1 adet personel görevlendirilmesi

15

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğine 2018 yılı için 1 adet araç ihtiyacının karşılanması

16

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğüne 2018 yılı için 2 adet personel görevlendirilmesi

17

Destek Hizmetleri Md.

Karacaahmet Sultan Derneği Beylikdüzü şubesi Gürpınar Cemevinin ısınma ihtiyacının karşılanması için 4000 lt mazot ihtiyacının karşılanması

18

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Müdürlüğüne 2018 yılı için 2 adet personel görevlendirilmesi

19

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Spor Kulübüne 2018 yılı için 3 adet personel görevlendirilmesi

20

İşletme ve İştirakler Md.

Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde bulunan 5 adet dükkanın 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

21

Plan ve Proje Md.

Yakuplu 455 ada 24 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

22

Mali Hizmetler Md.

2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile sonraki dönemlerde izlemeye alınacak bulguların meclisin bilgisine sunulması

        Komisyon Raporları

23

İmar Komisyonu Raporu

Yakuplu “T” Rumuzlu alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği

24

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kom.Raporu

2017 – 2019 yılları için, Eylem planı oluşturulması

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi