2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 2017 yılı Ocak ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 02.01.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 


Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur. 


Ekrem İMAMOĞLU             

 Belediye Başkanı            


GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama


1 Yazı İşleri Md.        Belediye Meclisimizin 2017 yılı çalışma takvimi ve tatil ayının görüşülmesi.

2 Yazı İşleri Md.        Denetim Komisyonu Üyesi Seçimi.

3 Yazı İşleri Md.        Huzur Hakkı.

4 İnsan Kay.ve Eği.Md.        Geçici İşçi Vizesi

5 İnsan Kay.ve Eği.Md        Kadro Değişikliği

6 İnsan Kay.ve Eği.Md        Sözleşmeli Personel Çalıştırılması.

7 İnsan Kay.ve Eği.Md        Personele yönelik eğitim verilmesi için, Belediyemiz ile Marmara Belediyeler Birliği arasında Protokol İmzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi

8 Destek Hizmetleri Md        Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 18 kişilik aracın 27 kişilik araçla değiştirilmesi

9 Destek Hizmetleri Md        Büyükçekmece Kadastro Müdürlüğüne 2017 yılı için 1 adet personel görevlendirilmesi

10 Destek Hizmetleri Md        Beylikdüzü Tapu Müdürlüğünde görev yapmakta olan 3 personelle birlikte 1 personelde ilave edilerek 2017 yılı için toplam 4 personel görevlendirilmesi

11 Destek Hizmetleri Md        Karacaahmet Sultan Derneği Beylikdüzü şubesi Gürpınar Cemevinin kışın ısınma ihtiyacının karşılanması için 4000 lt yakıt verilmesi

12 Plan ve Proje Md.        Yakuplu Kumcular Yol Güzergahına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

13 Plan ve Proje Md.        Kavaklı 505 Ada 18 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

14 Plan ve Proje Md.        Beylikdüzü İlçesi 580 Ada 7,8,10,11 Parseller ile Park Terkli ve Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

15 Fen İşleri Md.        Trabzon Düzköy Belediyesine Yardım Yapılması

16 Yazı İşleri Md.        Ücret Tarifesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi