2017 YILI ŞUBAT AYININ MECLİS TOPLANTISI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU


Belediye Meclisimizin 2017 yılı Şubat ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 06.02.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

Ömer ŞATIR .     

Belediye Başkan V.  

1 İnsan Kay.ve Eği.Md.                            Dolu Kadro Derece Değişikliği


2 İşletme ve İştirak.Md.              Yakuplu Mahallesi 771 ada 9 parselin tamamına trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi


3 İşletme ve İştirak.Md.                       Kavaklı Mahallesi 350 ada 17 parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi


4 Fen İşleri Md.                                 05.01.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis kararının iptali ve Trabzon Düzköy Belediye hizmet binası yapımı için ayni yardım yapılması


5 Park ve Bahçeler Md.                01.01.2017 tarihinden itibaren, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine ve 4734 sayılı K.İ.K.’nun 62. Maddesine istinaden yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak, yatırım projesi işlerinin ihale edilmesi


6 Mali Hizmetler Md.                Belediyemiz ile Su Turizm Tic. ve İnş. A.Ş. arasında sulh sözleşmesi (protokol) yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi


7 Plan ve Proje Md.                Kavaklı Mahallesi 507 ada 4 parsel ve 753 ada 1 parsel malikinin 753 ada 1 parseli Beylikdüzü Belediyesi adına şartlı bağış yapma talebi


8 Plan ve Proje Md.                Gürpınar, 1314 ada 7-8 parseller arası parka terkli alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


9 Plan ve Proje Md.                Kavaklı Mahallesi, 364 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


10 Plan ve Proje Md.                Yakuplu 573 ada 15 parselin bir kısmı ile 583 ada 3 parsel ve çevresindeki terkli alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyon Raporları

11 İmar Kom.Raporu                Beylikdüzü İlçesi 580 Ada 7,8,10,11 Parseller ile Park Terkli ve Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi