2018 YILI OCAK AYININ MECLİS TOPLANTISI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Ocak ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 02.01.2018 Salı günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Ömer ŞATIR
               Belediye Başkan V.

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

Yazı İşleri Md.

Belediye Meclisimizin 2018 yılı çalışma takvimi ve tatil ayının görüşülmesi.

2

Yazı İşleri Md.

Denetim Komisyonu Üyesi Seçimi.

3

Yazı İşleri Md.

Huzur Hakkı.

4

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Geçici İşçi Vizesi.

5

İnsan Kay.ve Eği.Md

Kadro Derece Değişikliği

6

İnsan Kay.ve Eği.Md

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması.

7

İmar ve Şehir. Md.

2018 yılı Ücret Tarifesi

8

Spor İşleri Md.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine Üye olunması ve 3 asil 2 yedek üye seçilmesi

9

Kültür İşleri Md.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflardan olan TEMA Vakfı ile işbirliği  protokolleri yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi

10

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

 

 Komisyon Raporları

11

Trafik ve Ulaşım Kom.Raporu

Bölgemizdeki artan Trafik sorunlarının tespiti ve çözümleri.

12

İmar Komis. Raporu

Ambarlı Liman Tesisleri İskele ve Rıhtım Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

13

İmar Komis. Raporu

Kavaklı Mahallesi 339 ada 19 parselin Özel Eğitim Tesisi olarak kullanılması ve bu yönde proje tadilatı yapılması

14

İmar Komis. Raporu

Gürpınar, Beylikdüzü ve Yakuplu Plan notlarına belediye hizmet alanlarına ilişkin Plan Notu eklenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi