2018 YILI ŞUBAT AYININ MECLİS TOPLANTISI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Şubat ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.02.2018 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

Ömer ŞATIR
Belediye Başkan V.

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

İşletme ve İşt. Md.

Şartlı Bağış

2

İşletme ve İşt. Md.

Şirket Kurulması

3

İmar ve Şehir. Md.

Yol İsim Değişikliği

4

İmar ve Şehir. Md.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

5

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü Gürpınar Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

6

Plan ve Proje Md.

Kavaklı 378 ve 379 parseller 460,386,253,254,430,836,219,234,619 Adalarda ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

7

Plan ve Proje Md.

Yakuplu Mah. 302 Ada 5 Parselin Bir Kısmı ile  Komşuluğundaki  302 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz

8

Plan ve Proje Md.

Kavaklı Mahallesi 177,178,179,180,181,182 Adalar ile Bir Kısım  Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 

9

Plan ve Proje Md.

Kavaklı Sahil Mahallesi Arkeolojik Kalıntı Koruma  Alanı  ve  Çevresine  İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 

10

Özel Kalem Md.

Yurtdışı Gezisi

Komisyon Raporları

11

İmar Komis. Raporu

Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi