2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

Boyut Seç
04 Ocak 2019

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ocak ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.01.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Ekrem İMAMOĞLU
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

Yazı İşleri Md.

Belediye Meclisimizin 2019 yılı çalışma takvimi ve tatil ayının görüşülmesi.

2

Yazı İşleri Md.

Denetim Komisyonu Üyesi Seçimi.

3

Yazı İşleri Md.

Huzur Hakkı.

4

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Geçici İşçi Vizesi.

5

İnsan Kay.ve Eği.Md

Kadro Derece Değişikliği

6

İnsan Kay.ve Eği.Md

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması.

7

İşletme ve İşt. Md.

Kavaklı Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 72,20 m² alanlı 1238 parsel sayılı taşınmaza Trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL bedelle  TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi.

8

İşletme ve İşt. Md.

Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Tescil Bildirim Beyannamesinde 1311 Ada C Parsel olarak gösterilen 56,04 m² alanlı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

9

Kültür İşleri Md.

Beylikdüzü-Gürpınar Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Minibüs ve Otomobil Şoförler Esnaf Odası ile işbirliği  protokolleri yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi

10

İmar ve Şehircilik Md

2019 Yılında uygulanacak olan ücret tarifesi

 

 

Komisyon Raporları

11

İmar Komis. Raporu

Kavaklı 285 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by