2022 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


Belediye Meclisimizin 2022 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                                         Mehmet Murat ÇALIK
                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ


S.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


Çağrı ÇEBİ’nin atanması hakkında Meclise bilgi verilmesi

2


İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


Dereağzı Mahallesi, Adil sokakta bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 1917 Ada 1 parselin üzerine İgdaş Regülatör istasyonu kurmak üzere İGDAŞ'a tahsis edilmesi

3

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


Adnan Kahveci Mahallesi Defne sokakta bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 5310 parselin üzerine İgdaş Regülatör İstasyonu kurmak üzere İGDAŞ'a tahsis edilmesi

4

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


Kavaklı Mahallesi Havadar sokak 334 ada 19 parsel üzerinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki binanın 2 yıl süreyle Beylikdüzü 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsis edilmesi

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


Yakuplu ve Marmara Mahallesindeki mevcut semt pazarlarının 740 Ada 1 parsel üzerindeki Kapalı Pazar Alanına taşınması

6

Plan ve Proje Müdürlüğü


Dereağzı ahşap konuta ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

7

Plan ve Proje Müdürlüğü


Yakuplu Mahallesi 442 ada 6 ve 11 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

8

Plan ve Proje Müdürlüğü


Kavaklı Mahallesi 151 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

 

Komisyon Raporu

 

9

İmar Komisyonu Raporu


Kavaklı Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesinde Belediyemiz tasarrufunda bulunan 508 ada bitişiğinde İmar Planında Park alanında kalan, 40,05 m² alanlı kısımda trafo yapılmak üzere ''2021 yılında uygulanacak ücret tarifeleri'' kapsamında hesaplanan 20.185,20-TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi