2022 YILI EKİM MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 03.10.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ

S.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2023 Performans programı

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2023 Mali yılı bütçesi

3

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar ahşap konut ve Aşıklar Çeşmesi koruma alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

4

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

5

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gündüz Çocuk Bakımevleri Yönetmeliğinin güncellenmesi

6

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi

7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Şartlı bağış

 

Komisyon Raporu

 

8

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı Mahallesi Alakaya Sokağa cepheli mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi adına kayıtlı 563 ada 15 parselde Trafo yapılmak üzere 2022 yılı Ücret Tarifesine göre hesaplanan 13.869,30 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesisi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi