2022 YILI EYLÜL MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2022 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.09.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

Mehmet Murat ÇALIK
Belediye BaşkanıGÜNDEM MADDELERİ


S.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Boş kadro değişikliği

2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sözleşmeli personel çalıştırılması

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Değerlendirme Yönetmeliği

4

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi, Bağlar Caddesi 789 ada 2 parselde,   50,00 m2 alanlı kısımda trafo yapılmak üzere 2022 yılı için hesaplanan 19.325,00 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yakuplu Mahallesi, Hakimiyet Caddesine cepheli 56,45 m2 alanlı 792 Ada 3 parselde trafo yapılmak üzere 2022 yılı için hesaplanan 18.346,25 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

6

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Adnan Kahveci Mahallesi, Orkide Sokağa cepheli 56.27 m2 alanlı 1290 Ada 18 parsel üzerine trafo kurulmak üzere; 2022 yılı ücret tarifesine göre hesaplanan   34.943,67 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi, Mümin Ağa Sokak adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 102 Ada 7 parselin batı bitişiğindeki park alanından ihdasen oluşacak (A) parselin tamamına TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

8

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Dereağzı Mahallesi, Ufuk Sokağa cepheli 36.47 m2 alanlı 1361 Ada 29 parsel üzerine trafo kurulmak üzere; 2022 yılı ücret tarifesine göre hesaplanan 8.388,10 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

9

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi, 525 ada 13 parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 87/251 (87,02 m2) hissenin satışı

10

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Marmara Mahallesi, Liman Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 11 Ada 2 parsel üzerindeki binanın ek hizmet binası olarak kullanılmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3(üç) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi

11

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi, İnönü Caddesi 3114 parselde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki binanın zemin katında 45 m2 alana sahip bağımsız bölümün Gürpınar PTT Şubesi olarak 5(beş) yıl süreyle PTT Genel Müdürlüğü Avrupa Yakası PTT Baş Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi

12

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Beylikdüzü Belediyesine ait Gürpınar Mahallesi 953 Ada 2 parsel üzerinde bulunan Gürpınar Kültür Merkezi Binasının tiyatro salonu, hamam - kapalı açık yüzme havuzu dışında kalan halihazırda Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılan alanın 10(on) yıl süreyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi

13

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi 188 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesine ait halihazırda Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak kullanılan ADM İş Merkezi zemin kat + 1. kat 1 no’lu bağımsız bölümün 3(üç) yıl süreyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi

14

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi 80.Yıl Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan 1.500 m2’lik alana sahip Halı Saha Spor Tesisinin 10(on) yıl süre ile kiralanması

15

Kültür İşleri Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi, 317 ada 10 parsel sayılı yer üzerinde faaliyete başlayacak merkeze isim verilmesi

16

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Barış Mahallesi Eğitim Bulvarında faaliyete başlayacak spor tesisine isim verilmesi

17

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ile Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

Fen İşleri Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yapılacak yardım

19

Fen İşleri Müdürlüğü

Şartlı bağış

20

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Belediye başkanına yetki verilmesi

21

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çalışma Yönetmeliği

22

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Peyzaj proje harcı - 2022 yılı gelir tarifesi

23

Zabıta Müdürlüğü

Aylık maktu fazla çalışma ücreti

24

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

25

Plan ve Proje Müdürlüğü

Yakuplu riskli yapılara ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Plan Notu Değişikliğine İtiraz

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi