2022 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI DUYURUSU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2022 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 09.05.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 


GÜNDEM MADDELERİ
Açılış1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Çağrı ÇEBİ’nin ataması hakkında Meclise bilgi verilmesi

2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadro İhdası

3

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2021 yılı Kesin Hesabı

4

Fen İşleri Müdürlüğü

23. Madde Yol Kanal Katılım Ücreti

5

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ile Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Parklara İsim Verilmesi

7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi Alakaya Sokağa cepheli mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi adına kayıtlı 563 Ada 15 parselde Trafo yapılmak üzere 2022 yılı Ücret Tarifesine göre hesaplanan 13.869,30 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesisi

8

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Marmara Mahallesi Nil Caddesine cepheli 462 Ada içerisinde bulunan Rekreasyon Alanında yapılaşma koşulları doğrultusunda Çay Bahçesi, Kafeterya, Spor Alanları ve Tesisleri ile oyun alanları vb. yapılarak işletilebilir alanların 10(on) yıl süreyle kiraya verilmesi  

9

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Dava konusu Belediye uyuşmazlıkları

 

Komisyon Raporu

 

10

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı 336 ada 20 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi