2023 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ


Belediye Meclisimizin 2023 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 08.05.2023 Pazartesi günü saat 09.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 
Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                              Nuri ASLAN
Belediye Başkan V.

 

GÜNDEM MADDELERİS.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadro ihdası

2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Boş kadro değişikliği

3

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2022 yılı Kesin Hesabı

4

Sağlık İşleri Müdürlüğü

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında kule ve alan kullanımına ilişkin protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Büyükçekmece-Pınartepe Mahallesi (Eski Gürpınar Mahallesi) 1685 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına şartlı tahsisi ve yapılacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi

6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sokak isimleri verilmesi ve düzenlenmesi

7

Plan ve Proje Müdürlüğü

Marmara Mahallesi 460 ada 2 ve 3 parsellerin batısında bulunan park terkli alanın bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi