2023 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


Belediye Meclisimizin 2023 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 03.04.2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                            Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİS.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis Üyesi İsmail Doğan SUBAŞI’ nın istifası

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2021 Yılı Sayıştay Denetim Sonuçları

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen üye seçimi

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

İhtisas komisyonlarına üye seçimi

Yazı İşleri Müdürlüğü

a- İmar Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

b- Plan ve Bütçe Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

c- Hukuk Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

d- Tarife Komisyonu
 

Yazı İşleri Müdürlüğü

e- Tarım, Çevre ve Kültür Varlıkları Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

f- Çocuk Hakları Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

g- Gençlik ve Spor Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

h- Kültür ve Turizm Komisyonu 

Yazı İşleri Müdürlüğü

ı- Harita Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

i- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

j-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

k- Sağlık ve Engelliler Komisyonu

Yazı İşleri Müdürlüğü

l-Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

5

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hibe yolu ile taşıt edinilmesi

6

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hibe yolu ile taşıt edinilmesi

7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi 63,85 m² alanlı 426 ada 30 parselde üzerine trafo yapılmak üzere 2023 yılı için hesaplanan 96.136,55 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

8

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yakuplu Mahallesi 737 ada 12 parsel üzerinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki binanın 10 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tahsis edilmesi

9

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Büyükşehir Mahallesi, Beylicium AVM içerisinde PTT şubesi olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait 1. kat 43 nolu bağımsız bölümün 3 (üç) yıl süreyle tahsis süresinin uzatılması

10

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yakuplu Mahallesi 479 Ada 54 parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 12/29 (240,11 m²) hissenin satışı

11

Plan ve Proje Müdürlüğü

Meri 1/1000 ölçekli Yakuplu genel revizyon uygulama imar planında bağımsız birim sayısı verilen alanlara ilişkin uygulama imar planı ve plan notu değişikliği

12

Denetim Komisyonu Raporu

2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

13

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2022 Yılı Faaliyet Raporu


Komisyon Raporu

14

İmar Komisyonu Raporu

Gürpınar Mahallesi 1498 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

15

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı 183, 184 ve 185 adalar ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

16

İmar Komisyonu Raporu

Deprem ve afet odaklı 1/1000 ölçekli Yakuplu plan notu değişikliği

17

İmar Komisyonu Raporu

21.01.2007 t.t.'li Beylikdüzü uygulama imar planı kısmına ilişkin deprem ve afet odaklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği

18

İmar Komisyonu Raporu

09.06.2011 t.t.'li Gürpınar 1. etap uygulama imar planı kısmına ilişkin deprem ve afet odaklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği

19

İmar Komisyonu Raporu

09.06.2011 t.t.'li Gürpınar 2. etap uygulama imar planı kısmına ilişkin deprem ve afet odaklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği

20

İmar Komisyonu Raporu

09.06.2011 t.t.'li Gürpınar 3. etap uygulama imar planı kısmına ilişkin deprem ve afet odaklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği

 

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi