2023 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


Belediye Meclisimizin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Mehmet Murat ÇALIK
                                                                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı                                                                                                          GÜNDEM MADDELERİS.No

Müdürlük

Gündem Maddesi

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis Üyesi Ufuk Levent TİMURKAYNAK’ ın istifası

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclisimizin 2023 yılı çalışma takviminin görüşülmesi

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Huzur hakkı

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclis Üyesi Ufuk Levent TİMURKAYNAK’ın istifası ile boşalan Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu için üye seçimi

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

Denetim Komisyonu için üye seçimi

6

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2023 yılı için kurumlardan gelen personel görevlendirilmesi talepleri

7

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Geçici işçi vizesi

8

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Boş kadro değişikliği ile dolu kadro derece değişikliği

 

9

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5393 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesi 3 üncü fıkrasına göre kadro karşılığı çalıştırılacak 4(b) personelin 2023 yılı yıllık net ücretlerinin belirlenmesi

10

Zabıta Müdürlüğü

Maktu fazla çalışma ücreti

11

Plan ve Proje Müdürlüğü

Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 18 ada 2 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

 

12

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi 1498 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

 

Komisyon Raporu

 

13

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı Mahallesi, Bağlar caddesi 789 ada 2 parselde,   50,00 m² alanlı kısımda trafo yapılmak üzere 2022 yılı için hesaplanan 19.325,00 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

14

İmar Komisyonu Raporu

Yakuplu Mahallesi, Hakimiyet caddesine cepheli 56,45 m² alanlı 792 ada 3 parselde trafo yapılmak üzere 2022 yılı için hesaplanan 18.346,25 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

15

İmar Komisyonu Raporu

Dereağzı Mahallesi, Ufuk Sokağa cepheli 36.47 m² alanlı 1361 ada 29 parsel üzerine trafo kurulmak üzere; 2022 yılı ücret tarifesine göre hesaplanan 8.388,10 TL bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

16

İmar Komisyonu Raporu

Yakuplu Mahallesi 442 ada 6 ve 11 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi