367, 368, 369, 370, 371, 372, 380, 383, 404, 386 ADA 1 VE 2 VE 442 ADA 1 NOLU PARSEL İLAN METNİ

Konu: İlan Metni


BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 380, 383, 404, 386 ada 1 ve 2 ve 442 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 28.02.2017 tarih ve 144 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290/2981 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.05.2017 tarih ve 1519-1425 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Beylikdüzü Belediye Encümeninin 28.02.2017 tarih ve 144 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.05.2017 tarih ve 1519-1425 sayılı kararı ve ekleri, 01.06.2017 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi