696 sayılı KHK'ya Göre Başvuru Sonuçları

Boyut Seç
21 Şubat 2018

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. madde) ve bu kapsamda çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar gereğince, Belediyemiz Şirketi bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvuru sonuçları ekli listelerde yer almaktadır.


Başvuru sonuçlarına itiraz edecekler 22.02.2018 tarihinden 26.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar itirazları İstanbul Valiliğine iletilmek üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.


Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.Başvurusu Kabul Edilenler Listesi   


Başvurusu Kabul Edilmeyenler Listesi

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by