696 SAYILI KHK'YA GÖRE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. madde) ve bu kapsamda çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, Belediyemiz Şirketi bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvurularının kabul ya da reddi kesinleşmiş olup, sınava girecek çalışanlarımızın listesi ektedir.


Yalnız sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav metodunun kullanılacağı sınavlar; 12.03.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere,  çalışanların görev alanlarına yakın, sınav komisyonunca uygun görülen konumlarda yapılacaktır.


İlanen duyurulur.


Sınava Gireceklerin Listesi İçin TIKLAYINIZ.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi