696 SAYILI KHK'YE GÖRE SINAV SONUÇLARI

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. madde) ve bu kapsamda çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar gereğince, Belediyemiz Şirketi bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın sınav sonuçları ekli listelerde yer almaktadır.


Sınav sonuçlarına itiraz edecekler,  29.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar itirazları İstanbul Valiliğine iletilmek üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.


Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.


Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi