ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ 1633 ADA 12 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI

                                                         İLAN ASMA TUTANAĞI


     ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ 1633 ADA 12 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12.03.2020 TA İH 345 SAYILI KARARI İLE TADİLEN UYGUN GÖRÜLEREK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NCA 20.03.2020 TARİHİNDE AYNEN ONANMIŞTIR. BAHSE KONU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8/B MADDESİ GEREĞİNCE 09.07.2020-07.08.2020 TARİHLERİ ARASINDA (30 GÜN) ASKIYA ASILDIĞINA DAİR TUTANAK OLUP; TARAFIMIZCA 2 NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMİŞTİR.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi