ARALIK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Aralık ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 01.12.2020 Salı günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

  

Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış


1

Zabıta Müdürlüğü

Maktu Fazla Çalışma Ücreti

2

İşletme ve İştirakler Md.

Gürpınar Mahallesi 1147 ada 4 parsel sayılı Belediyemiz mülkiyetindeki 26.112,97 m2 alanlı mer'i imar planlarında Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış taşınmaz üzerine; İstanbul Matbaacılar ve Serbest Meslek Mensupları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından, Rehabilitasyon Merkezi ve Kreş yapılarak Belediyemize şartsız hibe edilmesi ve bu hususta protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 

3

İmar ve Şehircilik Md.

2021 Yılı Ücret Tarifesine Makina-Elektrik Bölümü 2021Yılı ücret tarifesinin teklifi

4

Kadın ve Aile Hizmetleri Md.

Gündüz Çocuk Bakımevleri 2021 Yılı Aylık Ücreti

5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

2021 Yılı için Kurumlardan gelen personel görevlendirilmesi talepleri

6

Destek Hizmetleri Md.

Karacaahmet Sultan Derneği Beylikdüzü şubesi Gürpınar Cemevinin 2021 yılı ısınma ihtiyacının karşılanması için 2.000 lt mazot ihtiyacının karşılanması

7

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Beylikdüzü Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne, 2021 yılı için 1 adet binek araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 80 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

8

Destek Hizmetleri Md.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 100 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

9

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2021 yılı için 1 adet minibüsün tahsis edilmesi ve haftalık 550 lt yakıt verilmesi

10

Destek Hizmetleri Md.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı personellerinin servis hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet 16 kişilik, 1 adet 27 kişilik minibüsün 2021 yılı için tahsis edilmesi

11

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2021 yılı için 1 adet binek araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 100 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

12

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kent Konseyi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 80 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

13

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç ihtiyacının karşılanması ve aylık 80 lt akaryakıt verilmesi

14

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 'ne 2021 yılı için 1 adet hizmet aracı tahsis edilmesi ve aylık 100 lt yakıt ihtiyacının karşılanması

15

Plan ve Proje Md.

Kavaklı Mahallesi 157 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

16

Plan ve Proje Md.

Kavaklı Ayrık Nizamda Verilen Çekme Mesafelerine Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

 

Komisyon Raporları

17

Tarife Komisyon Raporu

2021 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri

18

İmar Komisyonu Raporu

Ro-Ro Yanaşma Yerine İlişkin 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP Teklifi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi