ASKI İLAN DUYURUSU

Kavaklı 336 ada 20 parsel ve bir kısım tescil dışı alanda Konut, Yol ve Otopark Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve 09.05.2022 tarih, 48 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 15.12.2022 sayılı ve 1604 sayılı İBB Meclis Kararı ile tadilen kabulü uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 20.12.2022 tarihinde aynen onanmıştır. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 04.04.2023-03.05.2023 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.


444 09 39
Çözüm Merkezi