ASKI İLAN DUYURUSU

Kavaklı Mahallesi, 213 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 214 ada 10 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.12.2022 tarihli ve 1600 sayılı İBB Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 20.12.2022 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 30.03.2023-28.04.2023 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.


444 09 39
Çözüm Merkezi