Beylikdüzü İlçesi, Büyükşehir Mahallesi 646 ada 9 ve 16 parseller ile Bir Kısım Terkli Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2020 tarih ve 754 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.09.2020 tarihinde aynen onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.01.2021-09.02.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıda kalacaktır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi