ASKIDA İMAR PLANI

Beylikdüzü ilçesi, 1/1000 ölçekli Gürpınar 2. etap uygulama imar planı plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2021 tarih ve 2021/157 sa yılı kararı ile aynen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 16.02.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sa yılı imar kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 25.05.2021-23.06.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıda kalacaktır.

444 09 39
Çözüm Merkezi