BELEDİYE MECLİSİMİZİN 2016 YILI EYLÜL AYININ MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimizin 2016 yılı Eylül ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.09.2016 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.


GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama


1-Özel Kalem Md.                Kuzey Kıbrıs Girne Belediyesi Festivale Davet

2-İnsan Kay.ve Eğitim Md.         Dolu Kadro Derece Değişikliği

3-İnsan Kay. ve Eğitim Md.         Sözleşmeli Personel Çalıştırılması (Programcı)

4-Zabıta Md.                         Açık Semt Pazarının Taşınması

5-Çevre Kor. ve Kont. Md.         01.01.2017 tarihinden itibaren 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine İstinaden yıllara yaygın hizmet

yüklenmeleri olarak, temizlik işlerinin ihale edilmesi

6-İşletme ve İştirakler Md.         Kavaklı 1122 parselin (54.29m2 ) tamamına Trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

7-İşletme ve İştirakler Md.         Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Caddesi ve Osmanlı Caddesi arasında bulunan parka Zemin Altı Katlı Otopark yapılarak 2886 sayılı D.İ.K.’na göre 25 yıl süreyle kiralama işi

8-İşletme ve İştirakler Md.        Gürpınar 4328 parsel kat karşılığı takas (Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi)

9-Plan ve Proje Md.         Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi, 704 Ada 11 ve 12 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

10-Park ve Bahçeler Md.         Atrium Parkının adının 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesi

11-Mali Hizmetler Md.                 Ödenek Aktarma

Komisyon Raporları


12-İmar Komisyonu Raporu        Kavaklı 740 ada 10 parselin (201.47m2 ) tamamına Trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

13-İmar Komisyonu Raporu        Sahil Mahallesi 385 ada 16 parsel ile 149 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtirazı

14-İmar Komisyonu Raporu        Gürpınar 1/1000 Ölçekli 2. ve 3.Etap Uygulama İmar Planına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Plan Değişikliği

15-İmar Komisyonu Raporu        Gürpınar Siteler Bölgesine yönelik kentsel dönüşüm amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği Teklifi

16-İmar Komisyonu Raporu         08.08.2010 tarihli Gürpınar Nazım İmar Planında 300 kişi/ Hektar yoğunluk verilen alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu Değişikliği Teklifi

17-Hukuk ve Kadın Erkek             Eşitlik Birimi Çalışma Yönergesi 
          Fırsat Eşitliği Kom.Rap       

18-Hukuk Komisyonu Raporu         Plan ve Proje Müdürlüğü Afet Yönetim ve Koordinasyon Bürosunun Çalışma Yönetmeliği revizesi

19-Hukuk Komisyonu Raporu         Plan ve Proje Müdürlüğü “Mimari ve Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Yönetmeliği”

20-Hukuk Komisyonu Raporu         Teftiş Kurulu Müdürlüğünün bazı madde ve fıkralarındaki Çalışma Yönetmeliği değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi