Beylikdüzü Belediye Meclisi 2017 Nisan Ay'ı Meclis Gündemi

Boyut Seç
30 Mart 2017

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURU


Belediye Meclisimizin 2017 yılı Nisan ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 03.04.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.


                        Ekrem İMAMOĞLU    

                              Belediye Başkanı     


GÜNDEM MADDELERİ

Açılış ve Yoklama


1 .      Yazı İşleri Müdürlüğü: Encümen Üyesi Seçimi

2 .      Yazı İşleri Müdürlüğü: İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

 “                                               a- İmar Komisyonu

 “                                               b- Plan ve Bütçe Komisyonu

 “                                               c- Tarife Komisyonu

 “                                               d- Hukuk Komisyonu

 “                                               e- Gençlik ve Spor Komisyonu

 “                                                f- Çevre ve Sağlık Komisyonu

 “                                                g- Kültür ve Turizm Komisyonu

 “                                                h- Harita Komisyonu

 “                                                 ı- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

 “                                                 i- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

3 . İmar ve Şehircilik Md.: Zağranos Sokağı İsim değişikliği

4 . İşletme ve İşt.Md.: Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi adına kayıtlı 16 m2 alanlı 5262 parsel sayılı taşınmaza Bölge Regülatör istasyonu kurulmak üzere, İGDAŞ’a 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi

5 . İşletme ve İşt.Md.: Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işine ait, Kavaklı 142 ada 19 parsel, 142 ada 20 parsel, 143 ada 35 parsel, 143 ada 36 parsel ile 143 ada 38 parsellerde kat irtifakı kurulmuş olan bağımsız bölümlerin alıcılarına tapu devirlerinin yapılması

6 . Plan ve Proje Md.: Yakuplu Köyiçi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

7 . Plan ve Proje Md.: Kavaklı 646 ada 10 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

8 . Plan ve Proje Md.: Gürpınar 1633 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

9 . Zabıta Md.:  Açık semt pazarından kapalı semt pazarına taşınan pazarcı esnafına tahsis belgesi verilmesi, şehit ve gazi aileleri ile özürlülere tezgah devir hakkı verilmesi

10 . Denetim Komis. Raporu: 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

11 . Mali Hizmetler Müd.:  2016 Yılı Faaliyet Raporu


      Komisyon Raporları

12 . İmar Komisyonu Raporu: Gürpınar, 1314 ada 7-8 parseller arası parka terkli alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13 . İmar Komisyonu Raporu: Dereağzı Mahallesi 1653 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

14 . İmar Komisyonu Raporu: Beylikdüzü İlçesi 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Hmaxs Değerlerine ilişkin Plan Notu Değişikliği

15 . İmar Komisyonu Raporu: Yakuplu Mahallesi 518 ada 2 ve 5 parsellerin bir kısmında imar istikametinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

16 . İmar Komisyonu Raporu: Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının revize edilmesi

17 . Trafik ve Ulaşım Kom.Raporu: İlçemizdeki minibüs hatları üzerindeki durak yerlerinin belirlenmesi

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by