BEYLİKDÜZÜ FOTO MARATONU ŞARTNAMESİ

BEYLİKDÜZÜ FOTO MARATONU
BARIŞIN VE SEVGİNİN PEŞİNDE FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Konusu: “ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 3.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI EN İYİ KORTEJ FOTOĞRAFI”dır.
2- Yarışmanın amacı: Fotoğraf çalışmalarını desteklemek ve Beylikdüzü Belediyesi festival kortejinin fotoğraflarla belgelenmesini, değerlendirilmesini sağlamaktır.
3- Bölümler:  Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlü olarak yapılacaktır.
Değerlendirmede Renkli, Siyah-Beyaz ayırımı olmayacaktır.
4- Yarışma Koşulları: Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve BEYFOTODER ÜYELERİ ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Fotoğraflar 30 ağustos 2016 tarihindeki kortej yürüyüşünde çekilmiş olmalıdır..
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kroplanmasıylaoluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş görüntüleri yarışmaya katılamaz.

Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında sergilenmiş ve/veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Orijinal (üç fotoğraftan oluşan) HDR kabul edilecektir. Tek fotoğraftan üretilmiş HDR uygulaması kabul edilmeyecektir.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (manipülasyon), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Yarışma sonucu Beylikdüzü Belediyesi’nin https://www.beylikduzu.istanbul/ ve https://www.facebook.com/beyfotoder/ adreslerinde duyurulacaktır.

5- Telif (Kullanım) Hakkı: Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Beylikdüzü Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Beylikdüzü Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Beylikdüzü Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Beylikdüzü Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Beylikdüzü Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesi’nin https://www.beylikduzu.istanbul/ sayfasında ve BEYFOTODER facebook sayfasında yayınlanacaktır.
Yarışmaya, Yarışma fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar fotomaraton@beylikduzu.istanbul adresine mail olarak gönderilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Beylikdüzü Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:
                1.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oeril veya oeyil gibi).
                2.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
                3.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “omery_1_cinar_alti” veya “omery_2_meydan” gibi…

7- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Atilla UYSAL Fotoğraf Sanatçısı
Erhan BAYLADI Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hikmet YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı
Yaşar Selim ÖZYALIM Fotoğraf Sanatçısı
Yusuf KARABULUT Beyfotoder Başkanı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

8- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 30 Ağustos 2017
Son Katılım Tarihi : 3 Eylül 2017 saat:23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 05 Eylül 2017
Sergi ve Ödül Töreni : 06 Eylül 2017

9- Ödüller:
Birincilik 1500.- TL
İkincilik 1000.- TL
Üçüncülük 500.- TL
Mansiyon (20adet) 175.- TL

10- Yarışma Sekreteryası:
İrfan ÇOBAN
E-posta: irfancoban@beylikduzu.istanbul

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi