BEYLİKDÜZÜ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Beylikdüzü İlçesi, 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı’nda Yençok:Serbest (Hmaks:Serbest) Verilen Yerlere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09.03.2022 tarih ve 57738 sayılı yazı eki 10.11.2021 tarih ve 1114 sayılı Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 12.11.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 15.03.2022 – 13.04.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılacaktır.
İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi