Büyükşehir Mahallesi 646 ada 9 ve 16 parseller Planı ilanı

Boyut Seç
24 Ocak 2022

Beylikdüzü ilçesi, Büyükşehir Mahallesi 646 ada 9 ve 16 parseller ile bir kısım terkli alana ilişkin 25.09.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli UİPD doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2021 tarih 1205 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 29.11.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 111000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 21.01.2022 - 19.02.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılmıştır.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by