EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :67909281.301.03 –E. 981761                                                                       10.03.2019
Konu  : Ekim Ay'ı Meclis Toplantısı

 

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ekim ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.10.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.
  Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

Mehmet Murat ÇALIK    
Belediye Başkanı        

 

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

 

1

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

Naim DEMİRCİ'nin ataması hakkında bilgi verilmesi

 

2

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

2020-2024 Stratejik Planı

 

3

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

2020 Performans Programı

 

4

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

2020 Mali Yılı Bütçesi

 

5

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

Kadro Derece Değişikliği

 

6

 

Özel Kalem Müdürlüğü

 

Yurtdışı Gezisi

 

7

 

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Kavaklı 565 ada 3 parsel sayılı taşınmaza Trafo yapılmak üzere 88,88 m²,  1 TL- iz bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

 

8

 

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Kavaklı 563 ada park alanında  Trafo yapılmak üzere 39,68 m²,
1 TL- iz bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

 

9

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

Kızılay Aşevi Binasının tahsis süresinin 10 yıl süreyle uzatılması

 

10

 

Kültür İşleri Müd.

 

Ücret Tarifesi

 

11

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

Kamu İhale Kanununa göre iş makinası satın alınması

 

12

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi

 

13

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Güvenlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere silah alınması

 

        Komisyon Raporları

14

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı Gürpınar Sınır Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği 

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi