EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Ekim ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

             Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış


1

Mali Hizmetler Müd.

2021 Mali Yılı Bütçesi

2

Mali Hizmetler Müd.

2021 Performans Programı

3

Fen İşleri Müdürlüğü

Yıllara Yaygın Yatırım Projesi

4

Park ve Bahçeler Müd.

Yıllara Yaygın Yatırım Projesi

5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşmesi

6

Yapı Kontrol Müdürlüğü

2021 Yılı Ücret Tarifesi

7

İmar ve Şehircilik Müd.

2021 Yılı Ücret Tarifesi

KOMİSYON RAPORLARI

8

İmar Komisyon Raporu

Gürpınar 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

9

İmar Komisyon Raporu

Gürpınar 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

10

İmar Komisyon Raporu

Gürpınar 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

11

İmar Komisyon Raporu

Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

12

İmar Komisyon Raporu

Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

444 09 39
Çözüm Merkezi