EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Ekim ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 01.10.2018 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 


 Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.


              Ekrem İMAMOĞLU
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ


Açılış ve Yoklama

 

1

Mali Hizmetler  Md.

2019 Yılı Performans Programı

2

Mali Hizmetler  Md.

2019 Mali Yılı Bütçesi

3

Mali Hizmetler  Md.

Ödenek Aktarma

4

İnsan Kay.ve Eği.Md.

İstanbul Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne 1 adet personel görevlendirilmesi

5

Plan ve Proje Md.

Gürpınar 1501, 1503, 1504, 1511 Adalara ilişkin 1/1000  Ölçekli Uygulama  İmar Planı Teklifi

6

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ve Güneyinde yer alan 13,14,15,16,17 parseller ile bir kısım Tescil harici alana ilişkin plan değişikliği

7

Plan ve Proje Md.

Kavaklı Mahallesi 177,178,179,180,181 ve 182 adalar ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itiraz

        Komisyon Raporları

8

Hukuk Komis. Raporu

Belediyemiz Müdürlüklerinin Çalışma Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması

9

İmar Komisyonu Raporu

143 Ada 35 Parsel sayılı taşınmazda Onaylı Tescil Bildirim Beyannamesinde A ile gösterilen 1399,59 m2 lik kısmın trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi