Eylül Ayı Meclis Gündemi

Boyut Seç
30 Ağustos 2019

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


Belediye Meclisimizin 2019 yılı Eylül ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 02.09.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.


                                                                                                                      Mehmet Murat ÇALIK 

                                                                                                                              Belediye BaşkanıGÜNDEM MADDELERİ

Açılış ve Yoklama

 

  İnsan Kay.ve Eği. Md.  Elçin KARAOĞLU ve Hakan BAŞ’ın atamaları hakkında bilgi verilmesi.

 

  İnsan Kay.ve Eği. Md. Yapı Kontrol Müdürlüğü Kurulması, Boş Kadro Değişikliği ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması

 

  İnsan Kay.ve Eği. Md. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sözleşmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

 

4   Mali Hizmetler Md. Kamu Yararına Tahsis

 

5  İşletme ve İştirakler Md. Kavaklı Mh. 174 Ada 10 Nolu Parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 233/1200 hissenin satışı.

 

6  İşletme ve İştirakler Md. Yakuplu Mh. 456 Ada 4 Nolu Parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 2404/12555 hissenin (48,08m2) satışı.

 

İşletme ve İştirakler Md. Gürpınar Mh. 106,26 m2 Alanlı 1596 ada, 12 Parsel sayılı taşınmaza Trafo yapılmak üzere 1(bir)-TL/m2 bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi.

 

8  Plan ve Proje Md. Yakuplu, 542 ada kadastral boşluk alanında kalan (A) ile gösterilen kısmın 1-TL iz bedel karşılığında 25 yıllık kullanım hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devri yapılması.

 

“Afet Sağlığı Çalıştayı” konusunda Belediyemiz ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.

 

10  Bilgi İşlem Md. Yıllara Sari Hizmet Alım İhalesine Çıkılması

 

11  Yazı İşleri Md. Belediyemizce kullanılacak LOGO’nun görüşülmesi.

 

Komisyon Raporları

           

12  Çocuk Hakları Kom. Rap. Çocuk Hakları politikaları ve çalışmaları.


PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by