GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI

02/07/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmış olup, müteakiben kurumumuzca sözlü sınav yapılmıştır. 

Sınav sonuçlarına göre başarı durumu ekteki listededir.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi