GÜRPINAR 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI PLANI İLANI

Beylikdüzü İlçesinde mevcut imar planlarında özellikle afet konusunda gerekli altyapıyı sağlamak ve planlarda ayrılmış açık ve yeşil alan kullanımlarının afet durumlarında kullanılması ve ticari amaçlı olmayan tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği kent bahçe ve bostanlarının planlanması doğrultusunda 09.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 1. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilgili plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği'nin ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, “UİP:34875904” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği paftası ve plan açıklama raporunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 29.11.2021 tarihinde onandığı hususu bildirilmiştir.
Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince 21.01.2022 - 19.02.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi