GÜRPINAR 1631 ADA VE 1649 ADA İMAR DUYURUSU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Gürpınar 1631 ada 1, 2, 3 ,4, 6 ve 8 ve 1649 ada 1 nolu taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 31/05/2018 tarih ve 392 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 18/07/2018 tarih ve 2471-2411 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 31/05/2018 tarih ve 392 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 18/07/2018 tarih ve 2471-2411 sayılı kararı ve ekleri, 04/08/2018 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi