Gürpınar, 1896 ada 2 ve 3, 1898 ada 1, 1899 ada 1 ve 1900 ada 1 nolu parsel

Boyut Seç
22 Aralık 2016

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Gürpınar, 1896 ada 2 ve 3, 1898 ada 1, 1899 ada 1 ve 1900 ada 1 nolu parselleri kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 30/06/2016 tarih ve 439 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi imar uygulaması yapılmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/11/2016 tarih ve 4487-4231 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 30/06/2016 tarih ve 439 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/11/2016 tarih ve 4487-4231 sayılı kararı ve ekleri, 22/12/2016 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by