GÜRPINAR 2026, 2029, 2037 VE 2038 NOLU PARSELLERDE YAPILAN İMAR UYGULAMASI

Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Gürpınar 2026, 2029, 2037 ve 2038 nolu parseli kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Beylikdüzü Belediye Encümeninin 16/03/2021 tarihli, 87 sayılı ve 13/07/2021 tarihli, 238 sayılı Ek Kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 01/09/2021 tarih ve 3346-3328 sayılı Kararı ve ekleri, 17/09/2021 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi