GÜRPINAR 3. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlgi :a)10.05.2022 tarihli ve E-25955148-105.04-2022.690060 sayılı İBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı,
b) 24.11.2021 tarih ve 1217 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. 


  İlgi (a) yazı ile; 09.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planında E:2.00, Hmax: 24.50m. yapılanma koşullarında Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olan Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar 1009 ada 12 parselin Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek, “UİP:34183079” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftası ve plan açıklama raporunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.11.2021 tarihinde onandığı hususu bildirilmiştir.


Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 17.05.2022 - 15.06.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi