GÜRPINAR, 881, 1399, 1400, 1417, 1421,1423, 1425 PARSELLER, 512 ADA 1, 2, 3, 4 PARSELLER

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Gürpınar, 881, 1399, 1400, 1417, 1421,1423, 1425 parseller, 512 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 1864 ada 2 parsel sayılı taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 04.08.2016 tarih ve 492 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.10.2016 tarih ve 4131-3888 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 04.08.2016 tarih ve 492 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.10.2016 tarih ve 4131-3888 sayılı kararı ve ekleri, 05/12/2016 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi