HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 2018

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Haziran ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 04.06.2018 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Ekrem İMAMOĞLU
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

Yazı İşleri Md.

Meclis Üyesi Seyithan İZSİZ’in istifası

2

Yazı İşleri Md.

Meclis Üyesi Ömer DUMAN’ın İstifası

3

Yazı İşleri Md.

Belediye Meclis Üyesi Ömer DUMAN’ın istifası ile boşalan Tarife ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına üye seçilmesi

4

İşletme ve İşt.Md.

Marmara Mahallesi 458 ada 8 parsele Cami yapılması ve yapılacak camiye isim hakkı verilmesi ile ilgili Şartlı Bağış

5

İmar ve Şehircilik Md.

Yol Katılım Ücretleri

6

Kültür İşleri Md.

Uluslararası Folklor Festivali

7

Plan ve Proje Md.

Antik Liman kalıntılarının açığa çıkarılması için yapılacak kazı çalışmaları kapsamında Koç Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Engin AKYÜREK’in danışman olarak çalıştırılması için, Belediyemiz ile Koç Üniversitesi arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi

8

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi 4554 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Teklifi

9

Mali Hizmetler Md.

Ödenek Aktarma

10

Fen İşleri Md.

İ.B.B. tarafından Belediyemize yapılacak şartlı hibe yardımı

11

Ruhsat ve Denetim Md.

Çalışma Yönetmeliği

                 Komisyon Raporları

12

Plan ve Bütçe Kom. Rap.

Dikmen Belediyesine yardım yapılması

13

İmar Kom. Rap.

Yakuplu 746 Ada 24 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi