İLAN ASMA TUTANAĞI

Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi 177,178,179, 180, 181 ve 182 adalar ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İBB Meclisi'nin 13.06.2018 tarih 999 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 19.06.2018 tarihinde aynen onanmıştır. bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 29.08.2018-27.09.2018 tarihleri arasında (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi