İLAN ASMA TUTANAĞI

Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi 1282 ada 37 parselde bulunan dini tesis alanı ve 1276 ada içerisindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2016 tarih ve 612 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkan'ınca 22.04.2016 tarihinde tadilen onanmıştır. Bahse Konu1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi gereğince 20.10.2016-18.11.2016 tarihleri arasında (30 gün) askıya asıldığına dair tutanak olup; tarafımızca 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi