BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                Yakuplu 574 nolu adada bulunan parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 13.02.2018 tarih ve 75 nolu kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 13.02.2018 tarih ve 75 nolu kararı ve ekleri,
                 Yakuplu 676, 677 ve 678 nolu adalarda bulunan parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 15.02.2018 tarih ve 81 nolu kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 15.02.2018 tarih ve 81 nolu kararı ve ekleri,
                  Yakuplu 627 ila 633, 635 ila 641, 649, 650, 655 ila 660, 664 ila 672 adalarda bulunan parseller ve  688 ada 3, 692 ada 3  ve 732 ada 2 nolu, 634 ada 39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55 nolu parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 15.02.2018 tarih ve 82 nolu kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 15.02.2018 tarih ve 82 nolu kararı ve ekleri,
                   Yakuplu 661, 662 ve 663 nolu adalarda bulunan parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 13.02.2018 tarih ve 76 nolu kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 13.02.2018 tarih ve 76 nolu kararı ve ekleri,
                    23.02.2018 tarih ve saat 8:30 dan itibaren 1(bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi