İLK DEFA ATANACAK MÜFETTİŞ YARDIMCISI YAZILI SINAV SONUÇLARI

T.C.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN
YAZILI SINAVI SONUÇLARI İLANI


            Belediye Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alınacağına ilişkin yayınlanan ilana istinaden 20/12/2021 – 24/12/2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiş olup, 02.02.2022 tarihinde yazılı sınavı yapılmıştır. Kazanan 32 adaydan, 26 aday sınav giriş belgesini alarak  yazılı sınava katılmış olup, 6 aday yazılı sınava katılmamıştır.

        Sınavın değerlendirilmesi neticesinde; Hukuk alan testinin 20. Sorusu ilan edilen sınav konuları içerisinde olmadığından, İngilizce alan testinin 8. Sorusunun ise cevap şıklarının mükerrer olmasından dolayı iptal edilmelerine; iptal edilen iki sorunun tüm şıklarının doğru sayılmasına ve not ortalamalarının da buna göre belirlenmesine  karar verilmiştir.

      İlan metninde de belirtildiği üzere, Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiştir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı  dil dışındaki  her konu grubu için alınan notun 60 ‘dan ve notlar ortalamasının 70’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 olup başarılı sayılabilmek için notun 50’den aşağı olmaması gerekir. Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylarda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır, KPSS puanı da eşit olanlardan yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

     Buna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 11 Şubat 2022 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde ve Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının girişindeki ilan panosunda duyurulacaktır. Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

      Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgesini sözlü sınavına giriş için de kullanacaktır. Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sözlü sınavın yapılacağı 28.02.2022 Pazartesi günü saat: 10.00 da Beylikdüzü Belediyesinin Başkanlık Makamı (Ana Bina) Özel Kalem Müdürlüğü Toplantı Salonunda hazır bulunması gerekmektedir. Aksi halde aday sınava katılmamış sayılacaktır.  

İlanen tebliğ olunur.


Liste – Yazılı Sınavı Sonuç Listesi

444 09 39
Çözüm Merkezi