İMAR PLANI ASKI İLANI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Gürpınar, 1008 ada 2, 3, 5, 7, 8 ve 1009 ada 3, 9 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır.İmar uygulaması işlemine ait Beylikdüzü Belediye Encümeninin 30.01.2020 tarih ve 44 sayılı Kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.09.2020 tarih ve 4119-4192 sayılı Kararı ve ekleri, 09.10.2020 tarih ve saat 09.00 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi