KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin  2018 yılı Kasım ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.11.2018 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 
 Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Ekrem İMAMOĞLU
               Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

İnsan Kay.ve Eği. Md.

Muazzez AKBABA YILDIZ’ın Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Kadrosuna yapılan atama ile ilgili Meclise bilgi verilmesi

2

İnsan Kay.ve Eği. Md.

Vefa KÜÇÜKALİ’nin Başkan Yardımcısı Kadrosuna yapılan atama ile ilgili Meclise bilgi verilmesi

3

İnsan Kay.ve Eği. Md.

2019 Yılı için talep eden Kurumlara Personel görevlendirilmesi

4

Yazı İşleri Md.

2019 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri

5

Kültür İşleri Md.

Kültür ve Sanat ölçütü olan tiyatronun Belediyemize bağlı tiyatro salonlarında sahnelenmesi için ilgili kurumlarla protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi
 

6

Kültür İşleri Md.

Kavaklı Mahallesindeki Kütüphaneye isim verilmesi

7

İşletme ve İştirakler Md.

Kavaklı Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 285,22 m2 alanlı 694 ada 15 parsel sayılı taşınmaza Trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL bedelle  TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi

8

İşletme ve İştirakler Md.

Cumhuriyet Mahallesi, Gürpınar Mahallesi ve Kavaklı Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktada 10 yıl süreyle bedelsiz olarak 4x2 ebatlarında PTT Matik ve PTT Kargomatik kurulması

9

İşletme ve İştirakler Md.

Gürpınar Mahallesi 1835 ada 2 parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 620/2400 (82,48 m2) hissenin 3194 sayılı Yasanın 17.maddesine göre satışı

10

İşletme ve İştirakler Md.

Adnan Kahveci Mah. Ihlamur Caddesi ile Erenler Caddesi arasında kalan 981 ada içerisindeki kamu yararına ayrılan 1802,23 m2 alanlı park alanına, Zemin Altı Otopark yaptırılarak, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

11

İşletme ve İştirakler Md.

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki yaklaşık 14.038 m2 alanlı park alanı içerisinde Çay Bahcesi-Kafeterya ve Büfe yerinin 2886 sayılı D.İ.K.’na göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

12

İşletme ve İştirakler Md.

Hissedarı olduğumuz Pınartepe Mahallesi 1685 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yeni yapılacak olan binanın 30 yılı geçmemek üzere kiralanması ve Belediyemize düşen payın ödenmesi şartıyla ihale edilmesi için Büyükçekmece Belediyesine muvafakat verilmesi
 

13

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 2019 yılı için 1 adet araç ihtiyacının karşılanması  ve aylık 100 lt yakıt verilmesi

14

Destek Hizmetleri Md.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 100 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

15

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2019 yılı için 4 adet araç tahsis edilmesi ve haftalık 550 lt yakıt verilmesi

16

Destek Hizmetleri Md.

B.Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı personellerinin servis hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet 27 kişilik minibüsün 2019 yılı için tahsis edilmesi

17

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2019 yılı için 1 adet araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 100 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

18

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kent Konseyi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç tahsis edilmesi ve tahsis edilen aracın aylık 80 lt akaryakıt ihtiyacının karşılanması

19

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı Beylikdüzü Gençlik Spor Müdürlüğüne, 2019 yılı için 1 adet araç tahsis edilmesi

20

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç ihtiyacının karşılanması ve aylık 80 lt akaryakıt verilmesi

21

Destek Hizmetleri Md.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’ne 2019 yılı için 1 adet araç tahsis edilmesi ve aylık 80 lt yakıt ihtiyacının karşılanması

22

Destek Hizmetleri Md.

Karacaahmet Sultan Derneği Beylikdüzü şubesi Gürpınar Cemevinin ısınma ihtiyacının karşılanması için 4000 lt mazot ihtiyacının karşılanması

23

Plan ve Proje Md.

Kavaklı 624 Ada 2 Parselle ilgili şerhin kaldırılması ve plan değişikliği talebi

24

İmar ve Şehircilik Md.

İstanbul İmar Yönetmeliğinin Belediyemizce uygulanması

25

İmar ve Şehircilik Md.

Ücret Tarifesi

       Komisyon Raporları

26

İmar Komisyonu Raporu

Gürpınar 1501, 1503, 1504, 1511 Adalara ilişkin 1/1000  Ölçekli Uygulama  İmar Planı Teklifi

27

İmar Komisyonu Raporu

Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ve Güneyinde yer alan 13,14,15,16,17 parseller ile bir kısım Tescil harici alana ilişkin plan değişikliğinin

28

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı Mahallesi 177,178,179,180,181 ve 182 adalar ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itiraz

29

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kom.Raporu

2017-2019 Yerel Eşitlik Eylem Planı 

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi